Workshops

Werken Sterkt verzorgt tijdens het traject ten behoeve van de ontwikkeling van de deelnemers verschillende workshops en (vaardigheids-)trainingen.

Curriculum Vitae maken

Dit is een workshop waarin wij deelnemers begeleiden bij het maken van hun CV. De deelnemer maakt vervolgens zijn/haar eigen CV en mogelijke aanpassingen en verbeteringen worden hierna besproken.

Aan bod komen diverse soorten CV’s, hoe geeft u een goed profiel van uzelf, wat moet u zeker in een CV benoemen en welke zaken kunt u beter achterwege laten. Er wordt aandacht besteed aan inhoud, opmaak en taalgebruik.

Jobcarving / Jobassembling

Jobcarving is een cursus waarin de deelnemer zijn eigen geschiktheid onderzoekt en op basis daarvan een voor hem of haar geschikte fictieve baan samenstelt. De deelnemer kiest uit een overzicht de meest passende kwaliteiten en houdingen.

Uit die kwaliteiten en houdingen bekijken we welk werk goed passend zou zijn. Als reality check gaat de deelnemer daarna in bestaande vacatures zoeken naar die passende baan.

Arbeidsmarkt oriëntatie

In de workshop arbeidsmarktoriëntatie zoeken deelnemers samen naar voor hen haalbare vacatures. Waar kunt u die vacatures vinden? En op welke vacatures is het wel of niet zinvol om te reageren? Werk zoeken via een uitzendbureau, hoe gebruikt u internet bij het vinden van de juiste baan en in hoeverre maakt u al gebruik van social media.

Sollicitatiebrief schrijven

Wat zijn de elementen in een goede motivatiebrief? Waar moet u goed op letten? Wat zijn goede zaken om te vermelden en wat niet? Hoe geeft u aan hoe u voldoet aan de eisen van de functie en de manier waarop, waarom wilt u juist in die functie of bij dat bedrijf werken, welke bijdrage u kan leveren aan het bedrijf.

Sollicitatiegesprek voeren

Dit is een workshop waarin we de deelnemer trainen in het adequaat voeren van sollicitatiegesprekken. We doen dit met theorie, maar vooral met praktische oefeningen en rollenspellen. Vanuit de kernvragen “Wie ben ik, wat kan ik, wat zoek ik?” gaan we aan de slag met een overtuigende manier van presenteren tijdens het gesprek. Ook komt aan bod hoe u zich kunt voorbereiden op een gesprek.

Persoonlijke oriëntatie

In de cursus persoonlijke oriëntatie zoomen we in op de persoon zelf. Wie ben ik? Wat zijn mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? De deelnemer wordt bewust gemaakt van zijn eigen persoonlijkheid en hoe competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

Persoonlijke effectiviteit

In deze cursus wordt de deelnemer bewust gemaakt van hoe hij of zij overkomt bij anderen. Eigen kwaliteiten en eigenaardigheden worden duidelijk, en vooral hoe die effectief in te zetten.

Algemene Werknemersvaardigheden

Dit is een cursus die aan deelnemers zonder werkervaring uitlegt hoe er in het veld van bedrijven en organisaties andere sociale regels gelden dan thuis en tussen vrienden. In de cursus proberen we vooral een antenne voor bewustwording van die regels te ontwikkelen bij deelnemers.

Assertiviteit training

Deze cursus is voor de personen die moeite hebben met het duidelijk aangeven van wat wat ze willen en bedoelen. Deze cursus maakt deelnemers in bepaalde situaties sterker, zelfbewuster en weerbaarder.

Op weg naar werk

Op weg naar werk is een cursus waarin de deelnemer basale vaardigheden oefent die binnen een werksituatie nodig zijn: samenwerken, conflicten hanteren en communiceren.

Budgetteren

In de cursus budgetteren gaan we verder dan het maken van een kasboek om de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht te brengen. Hoe maakt iemand zijn keuzes? Wat is u houding ten opzichte van verlokkingen en gemakkelijk lijkende oplossingen?

Waar liggen oplossingen voor geldtekorten? Aan het einde van de cursus is de deelnemer zich bewuster van geld en de inkomsten en uitgaven ervan.