Re-integratie voor deelnemers

Werk is de belangrijkste voorwaarde voor persoonlijk- en maatschappelijk herstel en volwaardig burgerschap. Iedereen die een UWV – of gemeentelijke uitkering heeft en kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, komt in aanmerking voor de dienstverlening van Werken Sterkt.

Wij helpen u zo snel mogelijk bij het realiseren van uw doelen.

Hoe kan uw traject er uit zien?

Het re-integratietraject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat u de begeleiding en coaching krijgt die u nodig heeft. Uw traject kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Het versterken van uw werknemersvaardigheden door middel van werken in onze leerwerkbedrijven; U bouwt werkervaring op en heeft recente werkervaring (CV)
 • Het vaststellen en het ontwikkelen van uw vakbekwaamheid door middel van de inzet van een externe werkervaringsplek. Deze werkervaringsplek is in het vakgebied waar u betaald werk wenst uit te voeren
 • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit door middel van trainingen/workshops en coaching
 • Het in beeld brengen van uw arbeidsmarktpositie
 • Training en workshops gericht op sollicitatievaardigheden
 • Taalles
 • Ondersteuning bij sollicitatieprocedure
 • Nazorg

Interne- en externe leerplekken

De ontwikkeling van mensen is de core business van Werken Sterkt en gebeurt onder professionele begeleiding. De werkervaringsplekken die aangeboden worden kunnen sterk variëren en worden afgestemd op uw talenten en vaardigheden. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden wanneer u eventueel kampt met beperkingen.

Interne plekken

Werken Sterkt beschikt over een groot aantal werkervaringsplekken. De interne werkplekken zijn divers van aard:

 • Administratieve werkzaamheden
 • Horeca
 • Groen onderhoud
 • Productie
 • Demontage / assemblage
 • Klussen
 • Logistiek
 • Magazijn
 • Sorteren
 • Verkoop
 • Schoonmaak
 • Social media / ICT / audio en video
 • Receptie / gastvrijheid
Dit is het kantoor van ons digitaal leerbedrijf Penned.
Kantoor van ons digitaal leerbedrijf PenNed.

Uiteraard leveren wij maatwerk. Wij zoeken samen met u naar een passende werkervaringsplek. De interne werkplekken worden altijd in eerste instantie ingezet om te bepalen of u in voldoende mate de werknemersvaardigheden bezit om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Vervolgens kunt u, indien relevant, de stap zetten naar een externe (vak)gerichte leerplek. Betaald werk of scholing is in de praktijk vaak de directe stap na de interne leerplek.

Externe plekken

Werken Sterkt heeft een groot netwerk van werkgevers (met een sociale inslag) om u op externe werkervaringsplekken aan de slag te helpen. Wij bewaken uitdrukkelijk dat dit plekken zijn waar u tijdelijk ervaring op kan doen, dat u voldoende begeleiding krijgt en dat deze plekken aansluiten op uw gewenste vakgebied.

Op deze werkplekken kunt u uw vakbekwaamheid testen en/of vakbekwaamheid en vaardigheden verder ontwikkelen. Voorbeelden van onze externe leerplekken:

 • Schoonmaak bedrijven
 • Groenvoorziening
 • Uiterlijke verzorging
 • Kapper
 • Administratie
 • Horeca
 • Detailhandel (Auto)
 • Techniek
 • Distributie
 • Logistiek
 • Zorg
 • Callcenter
 • ICT

De traject- of werkcoach van Werken Sterkt blijft betrokken bij het volgen van uw ontwikkelingen.

In overleg met de werkgever, wordt vastgesteld of u de vakgerichte vaardigheden bezit om in een branche betaald werk te verrichten of dat u aanvullende scholing of een cursus nodig heeft.


Naar (betaald) werk

Door ons grote netwerk kunnen wij, bij gebleken geschiktheid, u bemiddelen naar een baan in elke branche.

Tenslotte blijft het maatwerk en zoeken wij samen met u naar een passende (betaalde) werkplek.

Wij werken in dit kader samen met een aantal grote en kleinere bedrijven en uitzendbureaus. Zowel voor hoog- als laagopgeleiden hebben wij vacatures en een netwerk. Wij doen dit door actief te netwerken en samen te werken met werkgevers, uitzendbureaus en het Werkgever Service Punt.