Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is één-op-één-ondersteuning. Een begeleider geeft hierbij persoonlijke ondersteuning aan een deelnemer. Wij kunnen onder andere begeleiding verzorgen voor de volgende thema’s:

  • Administratie  
  • Huisvesting
  • Maatschappelijk participatie, daginvulling en werk    
  • Gezondheid en waar mogelijk het afschalen van zorg     
  • Sociale contacten   
  • Het verminderen van (gedrags) problemen


Wij gaan uit van wat voor de deelnemer belangrijk is. Werken Sterkt onderzoekt bij de start hoe vanuit de deelnemers motivatie gewerkt kan worden aan ontwikkeling die de deelnemer belangrijk vindt.

De deelnemer en de begeleider bepalen samen wat het te bereiken doel is. Dat doel leggen wij vast in een persoonlijke ontwikkelplan. De stijl van coaching wordt passend gemaakt aan de persoonlijkheid van de deelnemer. Indien noodzakelijk en na toestemming van de deelnemer wordt er afgestemd met alle betrokkenen en relevante organisaties om zo nauwkeurig mogelijk het ontwikkelplan vorm te geven.

Het doel is zo snel mogelijk het niveau van begeleiding af te schalen zodat deelnemers zelf regie voeren over hun leven.

Wij vragen zelf een passende indicatie of financiering voor de begeleiding aan zodat de deelnemer zich alleen hoeft te focussen op het traject.