Over ons

Werken Sterkt B.V. is meer dan een persoonlijk ontwikkelbedrijf. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid stellen wij ons als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, zodat deze naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Volwaardig burgerschap, maatschappelijke integratie en, zo mogelijk, onafhankelijkheid van uitkering zijn hierbij belangrijk uitgangspunten.

Wij geloven niet in het onderscheiden van doelgroepen. Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn/haar eigen ontplooiing, ontwikkeling en het ontdekken van eigen talenten en vaardigheden.

Wij bieden mensen perspectief op ontwikkeling en het hervinden van plezier en het terugpakken van de eigen regie, waarbij hard werken en een “no nonsens” aanpak centraal staan. Deze begrippen klinken ook door in de kernwaarden van Werken Sterkt:

  • Resultaatgericht
  • Professioneel
  • Realistisch
  • Betrokken


De ambitie van Werken Sterkt is om de beste organisatie, met een uitstekende reputatie te zijn die het doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen weet te behalen. Om onze doelen te bereiken hebben wij hebben een nauwe samenwerking opgebouwd met vele opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Wij delen met hen ervaringen en expertise ten voordele van onze deelnemers.

Referenties

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Werken sterkt heeft een duidelijke focus op mogelijkheden van de deelnemers. Zij doen dit op een professionele en persoonlijke manier. De contacten die wij met Werken Sterkt hebben zijn zakelijk en plezierig.

R.J. Wilbrink

Staffunctionaris ketensamenwerking

Raad van de kinderbescherming

Werken Sterkt is een cliëntgerichte, professionele organisatie, die uitgaat van de mogelijkheden van kandidaten. De persoonlijke aanpak van begeleiders motiveren de deelnemers om hun doelen te bereiken.

Deelnemers zijn positief over de begeleiding en betrokkenheid. Werken Sterkt kent de arbeidsmarkt en heeft een uitstekend netwerk. De terugkoppeling, indien nodig en de samenwerking ervaar ik als heel plezierig.

Birgitte Bignell

Coördinator taakstraffen

Gemeente Zoetermeer

De klanten die ik er tot nu toe heb geplaatst zijn momenteel aan het werk in een betaalde baan of in een parttime betaalde baan. Een enkel is nog niet zover en werkt als vrijwilliger. De lijntjes zijn kort.

Je kunt als organisatie altijd komen kijken hoe het met je klant gaat. De terugkoppeling is goed zowel schriftelijk als telefonisch. Klanten die nooit hebben gewerkt hebben in eerste instantie veel weerstand maar dit wordt door Werken Sterkt goed opgepakt en of mee om gegaan. 

Liane Blanker

Klantmanager Vergunninghouders Zoetermeer