Individuele begeleiding voor deelnemers


Individuele begeleiding is één-op-één-ondersteuning. Uw begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen voor de volgende activiteiten en doelen:

  • Uw administratie  
  • Uw huishouden
  • Maatschappelijk participatie
  • Dagbesteding en werk    
  • Het indelen van uw dag en het ondernemen van activiteiten     
  • Het leggen van contact met mensen in uw omgeving   
  • Het verminderen van gedragsproblemen
  • Het organiseren van zorg op maat

U bepaalt wat belangrijk is. Werken Sterkt onderzoekt bij de start hoe vanuit uw motivatie gewerkt kan worden aan ontwikkeling van hetgeen u belangrijk vindt.

Samen met uw begeleider bepaalt u datgene wat u wilt bereiken. Dit leggen wij vast in uw persoonlijke ontwikkelplan. De stijl van coaching is passend bij uw persoonlijkheid. Indien noodzakelijk en na uw toestemming wordt er afgestemd met alle betrokken of relevante organisaties om zo nauwkeurig mogelijk het ontwikkelplan vorm te geven.

Het doel is om zo snel mogelijk het niveau van begeleiding af te schalen zodat u zelf regie voert over uw leven.

Een gesprek tussen een begeleider en een deelnemer.
Gesprek tussen deelnemer en begeleider.