Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is één-op-één-ondersteuning. Uw begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen voor de volgende activiteiten:


  • Uw administratie  
  • Uw huishouden
  • Maatschappelijk participatie
  • (dagbesteding en werk)    
  • Het indelen van uw dag en om activiteiten te ondernemen     
  • Het leggen van contact met mensen in uw omgeving   
  • Het verminderen van gedragsproblemen en zorg


U bepaalt wat belangrijk is. Werken Sterkt onderzoekt bij start hoe vanuit uw motivatie gewerkt kan worden aan ontwikkeling van hetgeen u belangrijk vindt.

Samen met uw begeleider bepaalt u datgene wat u wilt bereiken wat wij vastleggen in uw persoonlijke ontwikkelplan. De stijl van coaching is passend bij uw persoonlijkheid. Indien noodzakelijk en na uw toestemming wordt er afgestemd met alle betrokken of relevante organisaties om zo nauwkeurig mogelijk het ontwikkelplan vorm te geven.

Het doel is zo snel mogelijk het niveau van begeleiding af te schalen zodat u zelf regie voert over uw eigen leven.