7 november 2019

Trajectcoach (24 uur)

Werken Sterkt stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, zodat deze naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Volwaardig burgerschap, maatschappelijke integratie en, indien mogelijk, onafhankelijkheid van uitkering zijn hierbij essentiële uitgangspunten. Wij werken voor deelnemers met een psychische en/ of psychosociale problematiek, jongeren, justitiële deelnemers, vergunninghouders, langdurig werkelozen etc.
Wij bieden diverse vormen van dagbesteding en individuele begeleiding voor mensen met een ondersteuning/zorgvraag op het gebied van sociaal- psychisch- en maatschappelijk welbevinden. De deelnemer wordt dusdanig motiverend, adviserend en instruerend ondersteund zodat deelnemer in staat is zo zelfredzaam mogelijk de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, een gestructureerd huishouden te voeren, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden. Ook bieden wij projecten die gericht zijn op het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en het ontwikkelen van vaardigheden, zodat deelnemers klaar zijn om de stap te zetten naar (betaald) werk. Na dit traject bieden wij ook de mogelijkheid een deelnemer naar werk te begeleiden. Maatschappelijk participatie is een belangrijk onderdeel van het welslagen van het traject.

Wat ga je als trajectcoach doen:

 • Je voert intakegesprekken met deelnemers, stelt binnen de gestelde termijn een traject-,zorg- of re-integratieplan op, voert voortgangsgesprekken, draagt zorg voor een passende financiering.
 • Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor deelnemers en externe betrokkenen
 • Je monitort en regisseert het traject gedurende het hele proces van toeleiding met behulp van coaching, begeleiding en training. Hierbij leg je tijdig en zorgvuldig de afspraken vast in het traject, zorg of re-integratieplan en rapporteer je volgens de vastgelegde contractuele afspraken
 • Je biedt ambulante ondersteuning, begeleiding en bemiddeling bij hulpvragen in alle levensdomeinen
 • Je werkt te allen tijde met jouw deelnemer toe naar het hoogst haalbare

Functie-eisen:

 • Een afgeronde opleiding op Hbo-niveau
 • Een pre is kennis en ervaring in begeleiden en coachen van deelnemers uit verschillende doelgroepen en niveaus en met verschillende beperkingen
 • Een doener, zelfstandig en creatief vermogen
 • Een flexibele werkhouding
 • Een positieve, enthousiaste en gedreven persoonlijkheid
 • Goede schriftelijke en administratieve vaardigheden
 • in bezit van rijbewijs B

Wij bieden:

 • Wij bieden een uitdagende functie binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • Een gezellig informeel team en een prettige werksfeer
 • Ruimte voor ontwikkeling en opbouw in uren

Salarisindicatie: afhankelijk van ervaring en opleiding €1843- €3135 (o.b.v. 40 uur)

*Werken Sterkt heeft geen pensioenregeling*

Overige informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lena Diederen via telefoonnummer 079-3020014 of 06-40523977.

Uw sollicitatiebrief met CV kan digitaal gestuurd worden aan info@werkensterkt.nl of schriftelijk naar Werken Sterkt, t.a.v. administratie Werken Sterkt, Industrieweg 72, 2712 LC Zoetermeer.