Coachende vrijwilligers leerwerkproject

Wij zoeken vrijwilligers die cliënten individueel of in kleine groepen willen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Lijkt het je leuk om cliënten te ondersteunen tijdens hun leer- en werktraject bij Werken Sterkt?

Deze ondersteuning is divers en kan bijvoorbeeld zijn;
• Ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• statushouders stimuleren om tijdens het werk Nederlands te spreken en dit met hen te oefenen.
• Ook hebben cliënten soms behoefte aan persoonlijke aandacht of hebben zij net dat beetje extra uitleg nodig tijdens het werk.

Bijzonderheden, aanwezigheid en verzuim bespreek je met de werkbegeleider en registreer je in de computer.

Wat vragen we?
– Je bent gemotiveerd om met mensen te werken met een afstand tot de arbeidsmarkt
– Je ziet kansen en mogelijkheden en kunt mensen stimuleren
– Je hebt een goede mondelinge vaardigheid
– Je bent sociaal ingesteld

Je wordt ingewerkt en er is altijd begeleiding aanwezig.
Werken Sterkt B.V. is meer dan een leerwerkbedrijf. Wij stellen ons ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, zodat zij naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Volwaardig burgerschap, maatschappelijke integratie en onafhankelijkheid van uitkering zijn hierbij essentiële uitgangspunten.
Wij geloven niet in het onderscheiden van doelgroepen. Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn / haar eigen ontplooiing, ontwikkeling en het ontdekken van eigen talenten en vaardigheden. Wij beiden mensen een perspectief op ontwikkeling en het terugpakken van de eigen regie, waarbij hard werken en een ‘no nonsens’ aanpak centraal staan.
Werken Sterkt is een bedrijf dat zich richt op het begeleiden van mensen op alle treden van de participatieladder. Wij hebben een goede samenwerking opgebouwd met diverse gemeenten, vele werkgevers en (zorg)organisaties in Zuid-Holland.
Telefoon: 079 3020014