Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

Parallel aan een inburgeringstraject ondersteunen wij deze groep om hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Wij hebben zeer positieve ervaringen opgedaan met deze groep. Door bij Werken Sterkt werkervaring op te doen in combinatie met Nederlandse les op de werkvloer leert de vergunninghouder veel sneller op een acceptabel niveau Nederlands te spreken. Ook leert de praktijk dat deze groep relatief snel aansluiting vindt bij de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is gelukt om een grote groep vergunninghouders in nauwe samenwerking met gemeenten en werkgevers te begeleiden naar betaald werk.

In overzichtelijke stappen leert de deelnemer deel te nemen aan het arbeidsproces en bemiddelen wij hem of haar (in samenwerking met o.a. het werkgevers service punt) naar betaald werk. Tijdens het traject werkt u in een groep met verschillende achtergronden, waardoor u leert van collega’s (en zij van u). Er is veel aandacht voor alle (ongeschreven) regels die nou eenmaal erg belangrijk zijn voor de werkgevers, bijvoorbeeld op tijd komen en afspraken nakomen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen en doorlopen we het traject in overzichtelijke stappen. Wij leren u de arbeidsmarkt kennen en waar u kunt beginnen met het opbouwen van een toekomst in Nederland.

Naast de praktijktraining leren we u ook om een Curriculum Vitae of profiel op te stellen en oefenen we bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Lees verder.

Afhankelijk van wanneer u klaar bent voor werk, zorgen wij voor een proefplaatsing en contract bij een werkgever. Dit kan al binnen enkele weken!

Meld u aan voor een intakegesprek

Vul onderstaand formulier in. We nemen contact met u op.