Uitkeringsgerechtigden (WWB/Wajong/WSW/ZG/AG)

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden.  Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Werkzoekenden

Wanneer u al enige tijd werkloos bent, is het soms moeilijk om zelf de weg weer te vinden naar een baan. Bij Werken Sterkt helpen wij u graag bij het vinden van werk. Tijdens de intake bepalen we met u welk traject voor u passend is. We kunnen u helpen om basale werknemersvaardigheden op te doen, structuur op te bouwen, maar ook kunnen wij u ondersteunen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het opstellen van een Curriculum Vitae of het oefenen van een gesprek. Zie voor meer informatie ook het kopje ‘diensten’ en dan workshops/(vaardigheids-)trainingen.

Mensen met een zorgvraag

Heeft u een indicatie (WMO, ZVW of WLZ) dan kunt u gebruik maken van de zorg en ondersteuning bij Werken Sterkt.

Vergunninghouders

Wanneer u in Nederland de erkenning van vergunninghouder of statushouder hebt, dan kan Werken Sterkt u helpen bij het vinden van werk. U komt altijd eerst werken binnen ons eigen leer-werkbedrijf. Tijdens de training werkt u in een groep, waardoor u ook leert van collega’s (en zij van u). Er is veel aandacht voor alle (ongeschreven) regels die nou eenmaal erg belangrijk zijn voor de werkgevers, bijvoorbeeld op tijd komen en afspraken nakomen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen en doorlopen we het traject in overzichtelijke stappen.