Wij zoeken vanwege uitbreiding 2 Trajectbegeleiders (32-36 uur)


“Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn/ haar eigen ontplooiing, ontwikkeling en het ontdekken van eigen talenten en vaardigheden.”


Dat is ons motto. Iedere dag zetten wij ons met hart en ziel hiervoor in. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid stellen wij ons als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, zodat deze naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Volwaardig burgerschap, maatschappelijke integratie en, zo mogelijk, onafhankelijkheid van uitkering zijn hierbij belangrijk uitgangspunten.


Wij werken voor deelnemers met een psychische en/ of psychosociale problematiek, jongeren, deelnemers met een justitieel kader, vergunninghouders, langdurig werkelozen

etc. Voor iedereen met een ondersteuning-zorgvraag op het gebied van sociaal-psychisch- en maatschappelijk welbevinden bieden wij diverse vormen van dagbesteding en individuele begeleiding. Deelnemers worden door ons motiverend, adviserend en instruerend ondersteund. Ook bieden wij projecten die gericht zijn op het opdoen van

werkervaring, arbeidsritme en het ontwikkelen van vaardigheden, zodat deelnemers klaar zijn om, indien gewenst onder onze begeleiding, de stap te zetten naar (betaald) werk. Maatschappelijk participatie is een belangrijk onderdeel van het slagen van het traject.


Kortom:

Wij bieden mensen perspectief op ontwikkeling, het hervinden van plezier en het terugpakken van de eigen regie, waarbij hard werken en een “no nonsens” aanpak centraal staan. Dit doen wij in nauwe samenwerking met vele opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Als jij je herkent in deze aanpak en filosofie, dan zoeken wij jou als onze nieuwe

trajectbegeleider.


Wat ga je als trajectbegeleider doen:        

Je voert intakegesprekken met deelnemers, stelt binnen de gestelde termijn een traject-, zorg- of re-integratieplan op, voert voortgangsgesprekken en draagt zorg voor een passende financiering.·      

Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor jouw deelnemers en externe betrokkenen.·        

Door het onderhouden van goede contacten met opdrachtgevers en verwijzers stimuleer je de instroom van nieuwe deelnemers.·        

Je monitort en regisseert het traject gedurende het hele proces van toeleiding met behulp van coaching, begeleiding en training. Hierbij leg je tijdig en zorgvuldig de afspraken en evaluaties vast in het traject, zorg of re-integratieplan en rapporteer je volgens de vastgelegde contractuele afspraken.·        

Je biedt ambulante ondersteuning, begeleiding en bemiddeling bij hulpvragen op alle levensdomeinen.·        

Je werkt te allen tijde met jouw deelnemer toe naar het hoogst haalbare.


Wat verwachten we van je:        

Een pré is een afgeronde relevante opleiding op Hbo-niveau·        

Minimaal 2 jaar werkervaring in het sociaal domein·        

Afdoende kennis en ervaring in het begeleiden en coachen van deelnemers uit verschillende doelgroepen en niveaus en met verschillende beperkingen·        

Je hebt empathisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden·        

Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving is een pre·        

Je bent een doener, flexibel, zelfstandig en creatief·        

Je hebt een positieve, enthousiaste en gedreven persoonlijkheid·        

Goede schriftelijke en administratieve vaardigheden·        

In bezit van rijbewijs B·        

Je bent bereid te werken in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en eventueel breder.


Wat bieden wij je:      

Een uitdagende functie binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is.·        

Een gezellig en informeel team en een prettige werksfeer·        

Ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden·        

Salaris functiegroep 8 conform CAO Sociaal werk, welzijn en maatschappelijk dienstverlening (trede afhankelijk van ervaring en opleiding)·        

Een eindejaarsuitkering van 8,3%·        

Werken Sterkt heeft een pensioenregeling bij Zorg en Welzijn·        

Een eerste contract voor bepaalde tijd (6 maanden) met als uiteindelijk doel een vast dienstverband.

Wij zoeken namelijk enthousiaste begeleiders die lange tijd willen blijven.


Meer weten?

Voor vragen kun je contact opnemen met Timothy Meurink via telefoonnummer 079-3020014 of 06-54713890.

Stuur je sollicitatiebrief met CV digitaal aan info@werkensterkt.nl, of schriftelijk naar:

Werken Sterkt

t.a.v. administratie Werken Sterkt

Industrieweg 72

2712 LC Zoetermeer

Wij zoeken vanwege uitbreiding een werkbegeleider (36 uur)

“Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn/ haar eigen ontplooiing, ontwikkeling en het ontdekken van eigen talenten en vaardigheden.”

Dat is ons motto. Iedere dag zetten wij ons met hart en ziel hiervoor in. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid stellen wij ons als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, zodat deze naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Volwaardig burgerschap, maatschappelijke integratie en, zo mogelijk, onafhankelijkheid van uitkering zijn hierbij belangrijk uitgangspunten.

Wij werken voor deelnemers met een psychische en/ of psychosociale problematiek, jongeren, deelnemers met een justitieel kader, vergunninghouders, langdurig werkelozen etc. Voor iedereen met een ondersteuning-zorgvraag op het gebied van sociaal- psychisch- en maatschappelijk welbevinden bieden wij diverse vormen van dagbesteding en individuele begeleiding. Deelnemers worden door ons motiverend, adviserend en instruerend ondersteund. Ook bieden wij projecten die gericht zijn op het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en het ontwikkelen van vaardigheden, zodat deelnemers klaar zijn om, indien gewenst onder onze begeleiding, de stap te zetten naar (betaald) werk. Maatschappelijk participatie is een belangrijk onderdeel van het slagen van het traject.

Kortom:

Wij bieden mensen perspectief op ontwikkeling, het hervinden van plezier en het terugpakken van de eigen regie, waarbij hard werken en een “no nonsens” aanpak centraal staan. Dit doen wij in nauwe samenwerking met vele opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Als jij je herkent in deze aanpak en filosofie, dan zoeken wij jou als onze nieuwe werkbegeleider.


Omschrijving van de functie:

Als werkbegeleider ondersteun en begeleidt je deelnemers die deelnemen aan jouw werkproject(en). Je staat stevig in je schoenen omdat je soms te maken hebt met deelnemers met matige tot ernstige gedrags-en sociaal emotionele problemen en verplichte (justitiële) kaders. Je werkt nauw samen met de trajectbegeleider(s) en evalueert de opgestelde zorg/trajectplannen. Als werkbegeleider geef je uitvoering aan het trajectplan en vertaal je het plan naar de praktijk. Je begeleid de werkproject(en) en je bent eindverantwoordelijk voor het werk wat de deelnemers uitvoeren. Uiteraard hoort daar ook het actief onderhouden van contacten met opdrachtgevers bij.

Wat ga je als werkbegeleider doen?

• De deelnemers coachen en begeleiden op jouw werkproject(en).

• Afstemmen met de trajectbegeleider over de voortgang van de deelnemer.

• Doelen monitoren, evaluatiegesprekken voeren met de deelnemers en vastleggen in ons cliëntvolgsysteem.

• Observeren en stimuleren van deelnemers op een positieve wijze om hun doelen te bereiken.

• Zorgdragen voor voldoende werk voor jouw deelnemers, eventueel acquireren.

• Plannen en het organiseren van (leerzaam) werk op niveau voor de deelnemers.

• Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers.

• Schoonhouden van de ruimtes.


Wat verwachten we van je?

• Je bent goed in staat om zelfstandig ondersteuning te bieden aan deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en soms met matige tot ernstige gedrags-en sociaal emotionele problemen.

• Je kunt handelend optreden bij onverwachte situaties.

• Je bent creatief in het vinden van oplossingen en kan snel schakelen in hectische situaties.

• Je biedt de deelnemers vanuit een positieve aanpak structuur in het werk en bij hun verdere ontwikkeling.

• Je bent in staat (kritisch opbouwende) feedback te kunnen geven, het is belangrijk dat het beste in de deelnemers naar boven wordt gehaald.

• Je bent empathisch.

• Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep.

Functie- en opleidingseisen:

• MBO-niveau 3-4 of HBO gerelateerd aan de taken die door de betreffende professional worden uitgevoerd zoals bijv. Begeleider specifieke

doelgroepen, Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en Social Work (SW).

• Minimaal 2 jaar werkervaring in het sociaal domein.

• Ervaringsdeskundigheid is een pre.


Arbeidsvoorwaarden:

• Een uitdagende functie binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is.

• Een gezellig en informeel team en een prettige werksfeer.

• Salaris functiegroep 6 conform CAO Sociaal werk, welzijn en maatschappelijk dienstverlening (trede afhankelijk van ervaring en opleiding)

• Ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

• Pensioenregeling Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

• Eindejaarsuitkering van 8,3 %.

• Een eerste contract voor bepaalde tijd (6 maanden) met als uiteindelijk doel een vast dienstverband. Wij zoeken namelijk enthousiaste begeleiders die lange tijd willen blijven.


Meer weten? Voor vragen kun je contact opnemen met Timothy Meurink via telefoonnummer 079-3020014 of 06-54713890.


Stuur je sollicitatiebrief met CV digitaal aan info@werkensterkt.nl, of schriftelijk naar:

Werken Sterkt

t.a.v. administratie Werken Sterkt

Industrieweg 72

2712 LC Zoetermeer