Sinds 2004 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nazorg van ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving. Om ex-gedetineerden actief te laten deelnemen aan een leven zonder criminaliteit en niet recidiveren zoeken de gemeente en reclassering een zinvolle dagbesteding en/of de mogelijkheid om via een arbeidsritmeplek weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Werken Sterkt biedt deze mogelijkheden.

Ook ondersteunen wij mensen die uit detentie komen. Samen met de ex-gedetineerde, Stichting Exodus, de reclassering en eventueel een GGZ instelling stellen wij een stappenplan op. Tijdens het maken van dit stappenplan wordt er rekening gehouden met de motivatie en mogelijkheden van de deelnemers. De dagbesteding zorgt ervoor dat de deelnemers structuur aan brengen in het dagelijks leven. Door het volgen van het arbeidstraject doen de deelnemers werkritme op en leren zij belangrijke werknemersvaardigheden.