Re-integratie

Werk is de belangrijkste voorwaarde voor persoonlijk en maatschappelijk herstel en volwaardig burgerschap. Iedereen die een UWV - of gemeentelijke uitkering heeft en kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, komt in aanmerking voor de dienstverlening van Werken Sterkt.


Hoe ziet het re-integratie traject eruit?

Het re-integratietraject wordt op maat aangeboden maar is gebaseerd op de IPS-methode. De deelnemer krijgt de begeleiding en coaching die hij/zij nodig heeft. De onderdelen kunnen bestaan uit:

 • Modulaire dienstverlening. Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is (opdrachtgever UWV).
 • Bevorderen maatschappelijke deelname’. Ook deze dienst biedt ondersteuning aan deelnemers voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is

Versterken van de werknemersvaardigheden door middel van werken in onze leerwerk bedrijven;

 • Vaststellen en het ontwikkelen van de vakbekwaamheid door de inzet van een externe passende leerplek.
 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit door middel van trainingen en coaching

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

 • Training/workshops sollicitatievaardigheden
 • Ondersteuning bij sollicitatieprocedure
 • Begeleiding bij scholing. Voor deelnemers die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen (opdrachtgever UWV).
 • Plaatsen op betaald werk
 • Nazorg om duurzame plaatsing te realiseren

Het primaire doel van het traject is dat de deelnemer weer aan het werk kan. Dit betekent niet dat alle belemmeringen weg worden genomen. Het gaat erom dat de deelnemer hiermee heeft leren omgaan.


Interne- en externe leerplekken

De ontwikkeling van mensen is de corebusiness van Werken Sterkt en gebeurt onder professionele begeleiding. De werksoorten worden

afgestemd op de talenten en vaardigheden van de deelnemer. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de eventuele beperkingen.

Interne plekken

De interne werkplekken zijn divers van aard:

 • Administratieve werkzaamheden, Horeca, Groen, Productie, Demontage / assemblage / klusser, Logistiek, Magazijn / Sorteren, Verkoop, Schoonmaak, Social media / ICT / audio en video, Receptie/gastvrouw of heer


De interne werkervaringsplekken worden altijd in eerste instantie ingezet om te onderzoeken of de deelnemer in voldoende mate de basale werknemersvaardigheden bezit of deze dient te ontwikkelen. 

Bij de keuze van de werkervaringsplek wordt echter zo veel mogelijk rekening gehouden met specifieke vaardigheden of kennis van de deelnemer. Vervolgens kan de deelnemer, indien relevant, de stap zetten naar een externe (vak)gerichte werkervaringsplek of deze stap overslaan en direct geplaatst worden op een betaald werk.

Externe plekken

Werken Sterkt een groot netwerk van werkgevers (met een sociale inslag) om deelnemers op externe werkervaringsplekken te plaatsen. Wij bewaken uitdrukkelijk dat dit plekken zijn waar deelnemers tijdelijk ervaring opdoen en geen verdringing plaatsvindt.


Op deze werkplekken kunnen deelnemers hun vakbekwaamheid onderzoeken en/of vakbekwaamheid en vaardigheden verder ontwikkelen. Voorbeelden van onze externe leerplekken:

 • Schoonmaak bedrijven, Groenvoorziening, Uiterlijke verzorging, kapper, Administratie, Horeca, Detailhandel(Auto), Techniek, Distributie, Logistiek, Zorg, Callcenter, ICT.

Indien er deelnemers zijn met specifieke vaardigheden/ deskundigheid waarin onze externe

plekken nog niet voorzien dan gaan wij actief op zoek naar een relevante invulling. Werkgever of een vast contactpersoon neemt de dagelijkse begeleiding op zich en is op de hoogte van de trajectdoelen waaraan gewerkt dient te worden in de praktijk.

De traject- of werkcoach van Werken Sterkt blijft betrokken bij het volgen van de ontwikkelingen en stuurt waar nodig bij. In overleg met de werkgever, wordt vastgesteld of de deelnemer de vakgerichte vaardigheden bezit om in een branche betaald werk te verrichten of dat de deelnemer aanvullende scholing of een cursus nodig heeft.Na afloop van het traject ontvangt de deelnemer altijd een certificaat van deelneming met hierop de ontwikkelde vaardigheden.

Naar (betaald) werk

Door ons grote netwerk kunnen wij deelnemers, bij gebleken geschiktheid, kunnen we u bemiddelen naar banen in elke branche. Tenslotte blijft het maatwerk en zoeken wij samen met u naar een passende betaalde werkplek.

Wij werken in dit kader samen met een aantal grote en kleinere bedrijven en uitzendbureaus. Zowel voor hoog- en laagopgeleiden hebben wij vacatures en een netwerk.Wij doen dit door actief te netwerken en samen te werken met werkgevers, uitzendbureaus en het Werkgever Service Punt.

Werken Sterkt is op de hoogte van de wet- en regelgeving en regelingen voor werkgevers en adviseert en informeert werkgevers en deelnemers hierover. Werken Sterkt werkt ook samen met scholen en heeft ervaring met de begeleiding van deelnemers naar ondernemerschap. Door ons bij aanvang van het traject reeds te oriënteren op mogelijke uitstroomrichtingen en daar proactief aan te werken en, indien mogelijk, te sturen wordt de kans op een match en uitstroom naar een geschikte werkgever, binnen redelijke termijn aanzienlijk vergroot. Werken Sterkt streeft er te allen tijde naar om de doelen zo snel mogelijk te bereiken.