Re-integratie voor organisaties

Werk is de belangrijkste voorwaarde voor persoonlijk- en maatschappelijk herstel en volwaardig burgerschap. Iedereen die een UWV – of gemeentelijke uitkering heeft en kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, komt in aanmerking voor de dienstverlening van Werken Sterkt.

Wij helpen deelnemers zo snel mogelijk bij het realiseren van hun doelen.

Hoe kan een traject eruit zien?

Het re-integratietraject wordt op maat aangeboden, de begeleiding en coaching worden afgestemd op de deelnemer. Het traject kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Het versterken van werknemersvaardigheden door middel van werken in onze leerwerkbedrijven; de deelnemer bouwt werkervaring op en heeft recente werkervaring (CV)
 • Het vaststellen en het ontwikkelen van vakbekwaamheid door middel van de inzet van een externe werkervaringsplek. Deze werkervaringsplek is in het vakgebied waar de deelnemer betaald werk wenst uit te voeren
 • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit door middel van trainingen/workshops en coaching
 • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van de deelnemer
 • Training en workshops gericht op sollicitatievaardigheden
 • Taalles
 • Ondersteuning bij sollicitatieprocedures
 • Nazorg

Interne en externe werkplekken

De ontwikkeling van mensen is de core business van Werken Sterkt en gebeurt onder professionele begeleiding. De werkervaringsplekken die aangeboden worden kunnen sterk variëren en worden afgestemd op de talenten en vaardigheden van de deelnemer. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden wanneer de deelnemer eventueel kampt met beperkingen.

Interne plekken

Werken Sterkt beschikt over een groot aantal werkervaringsplekken. De interne werkplekken zijn divers van aard:

 • Administratieve werkzaamheden
 • Horeca
 • Groen onderhoud
 • Productie
 • Demontage / assemblage
 • Klussen
 • Logistiek
 • Magazijn
 • Sorteren
 • Verkoop
 • Schoonmaak
 • Social media / ICT / audio en video
 • Receptie / gastvrijheid

Uiteraard leveren wij maatwerk. Wij zoeken samen met de deelnemer naar een passende werkervaringsplek. De interne werkplekken worden altijd in eerste instantie ingezet om te bepalen of de deelnemer in voldoende mate de werknemersvaardigheden bezit om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Vervolgens kan de deelnemer, indien relevant, de stap zetten naar een externe (vak)gerichte leerplek. Betaald werk of scholing is in de praktijk vaak de directe stap na de interne leerplek.

Externe plekken

Werken Sterkt heeft een groot netwerk van werkgevers (met een sociale inslag) om u op externe werkervaringsplekken aan de slag te helpen. Wij bewaken uitdrukkelijk dat dit plekken zijn waar de deelnemer tijdelijk ervaring op kan doen, dat er geen verdringing plaatsvindt en dat deze plekken aansluiten op het gewenste vakgebied van de deelnemer.

Op deze werkplekken kan de deelnemer zijn/haar/hun vakbekwaamheid testen en/of vakbekwaamheid en vaardigheden verder ontwikkelen. Voorbeelden van onze externe leerplekken:

 • Schoonmaak bedrijven
 • Groenvoorziening
 • Uiterlijke verzorging
 • Kapper
 • Administratie
 • Horeca
 • Detailhandel (Auto)
 • Techniek
 • Distributie
 • Logistiek
 • Zorg
 • Callcenter
 • ICT

De traject- of werkcoach van Werken Sterkt blijft betrokken bij het volgen van de ontwikkelingen van de deelnemer.

In overleg met de werkgever, wordt vastgesteld of de deelnemer de vakgerichte vaardigheden bezit om in een branche betaald werk te verrichten of dat u aanvullende scholing of een cursus nodig heeft.

Naar (betaald) werk

Door ons grote netwerk kunnen wij, bij gebleken geschiktheid, de deelnemer bemiddelen naar een baan in elke branche.

Tenslotte blijft het maatwerk en zoeken wij samen met de deelnemer naar een passende (betaalde) werkplek.

Wij werken in dit kader samen met een aantal grote en kleinere bedrijven en uitzendbureaus. Zowel voor hoog- als laagopgeleiden hebben wij vacatures en een netwerk. Wij doen dit door actief te netwerken en samen te werken met werkgevers, uitzendbureaus en het Werkgever Service Punt.