WMO/ZW/WLZ

Werken Sterk biedt cliënten met een WMO indicatie de ondersteuning en begeleiding die door het wijkteam is geïndiceerd. Naast begeleiding individueel en begeleiding groep, bieden wij ook zorgcoördinatie en waakvlam contacten, indien nodig. Onze ondersteuning is altijd gericht op versterking van zelfredzaamheid en het zetten van stappen op de participatieladder. Uitgangspunt is dat iedere burger leert naar vermogen te participeren, zelf in staat is zijn leven vorm te geven en competenties op te bouwen, een persoonlijk netwerk te ontwikkelen, en zorg onafhankelijk te worden.

Ook zorgaanbieders onderkennen het belang van werk als essentiële voorwaarde voor herstel. Zorgverzekeraars zijn in toenemende mate van mening dat toeleiding naar werk niet tot de behandeling kan worden gerekend en in het sociaal domein moet worden georganiseerd. Om aanbieders en deelnemers in dit proces te ondersteunen, werken wij steeds meer samen met zorgaanbieders.

Ook mensen met een chronische en intensieve zorgvraag hebben recht op passende dagbesteding en ontwikkelingsperspectief. Daarom biedt Werken Sterkt in afstemming met aanbieders trajecten voor deelnemers met een WLZ indicatie. Deze trajecten zijn uiteraard nauw afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers. Ook vindt regelmatig evaluatie plaats met een betrokken begeleider vanuit de zorginstelling.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op!