Recreatieve dagbesteding

Het doel van recreatieve dagbesteding is om kwetsbare inwoners te begeleiden bij het structureren van de dag en hier een zinvolle invulling aan te geven. Dagbesteding kan ook eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten.

 

Kortdurende individuele begeleiding

Kortdurende individuele begeleiding kan als kortdurende interventie, in principe eenmalig, worden ingezet bij kwetsbare inwoners (zorgmijders en inwoners in een multiprobleemsituatie) die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen.
Doel is de situatie bij de deelnemer te normaliseren of te stabiliseren en als het mogelijk is een beroep op langdurige begeleiding of zorg te voorkomen. Kortdurende individuele begeleiding kan ook worden ingezet als een snelle interventie nodig is, maar nog niet duidelijk is wat de precieze ondersteuning moet worden. De deelnemer leert om structuur aan te brengen in het dagelijks leven, waardoor problemen verminderd kunnen worden. De uitkomst kan ook zijn dat alsnog een indicatie nodig is voor individuele begeleiding als maatwerkvoorziening.

Meer informatie? We staan u graag te woord!

Vul onderstaand formulier in. We nemen spoedig contact met u op.