Interne- en externe leerplekken leerplekken

De ontwikkeling van mensen is de corebusiness van Werken Sterkt en gebeurt onder professionele begeleiding. De werksoorten die aangeboden worden kunnen lichte, simpele werkzaamheden zijn maar ook zwaardere en uitdagende werkzaamheden. Wij proberen altijd de deelnemers maximaal uit te dagen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de eventuele beperkingen van de deelnemer. De werksoort wordt aangepast aan de interesse, fysieke, psychische en verstandelijke capaciteiten van de betreffende deelnemer. Voor elke deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om bij Werken Sterkt passend werk uit te kunnen voeren.

Interne leerplekken

Werken Sterkt beschikt over een groot aantal werkervaringsplekken. De interne werkplekken zijn divers van aard: denk aan

 • Verpakkingswerkzaamheden/Industrieel werk
 • Logistiek
 • Assemblage
 • Schoonmaakwerk
 • Horeca
 • Administratie

Zowel hoog als laagopgeleiden deelnemers kunnen deze werkzaamheden verrichten.
De interne werkplekken worden altijd in eerste instantie ingezet om te bepalen of de deelnemer in voldoende mate de basale werknemersvaardigheden bezit waarbij het soort werk minder relevant is.
Bij de keuze wordt echter zo veel mogelijk rekening gehouden met specifieke vaardigheden of kennis van de deelnemer.
Vervolgens kan de deelnemer, indien relevant, de stap zetten naar een externe (vak)gerichte leerplek.
Betaald werk of scholing is in de praktijk vaak de directe stap na de interne leerplek.

Externe leerplekken

Daarnaast heeft Werken Sterkt in de omgeving van Zoetermeer een groot lokaal netwerk van werkgevers (met een sociale inslag) om deelnemers op externe werkervaringsplekken te plaatsen. Wij bewaken uitdrukkelijk dat dit plekken zijn waar deelnemers tijdelijk ervaring opdoen en geen verdringing plaatsvindt.
Op deze werkplekken kunnen deelnemers hun vakbekwaamheid bewijzen en/of vakbekwaamheid en vaardigheden verder ontwikkelen.

Voorbeelden van onze externe leerplekken:

 • Schoonmaakbedrijven en groenvoorziening
 • Uiterlijke verzorging/ kapper
 • Administratie
 • Horeca
 • Detailhandel
 • (Auto) techniek
 • Distributie / Logistiek
 • Zorg
 • Callcenter
 • ICT

Indien er deelnemers zijn met specifieke vaardigheden/ deskundigheid waarin onze externe plekken nog niet voorzien dan gaan wij actief op zoek naar een relevante invulling.

Werken Sterkt heeft goede afspraken gemaakt met deze externe leerplekken over de begeleiding van de deelnemers. Werkgever of een vast contactpersoon neemt de dagelijkse begeleiding op zich en is op de hoogte van de trajectdoelen waaraan gewerkt dient te worden. De traject- of werkbegeleider bezoekt de deelnemer en werkgever en volgt de ontwikkeling van de deelnemer intensief. In overleg met de werkgever, wordt vastgesteld of deelnemer de vakgerichte vaardigheden bezit om in deze branche betaald werk te verrichten of aanvullend scholing of een cursus nodig heeft.

Na afloop van het traject ontvangt de deelnemer altijd een certificaat van deelneming met hierop de ontwikkelde vaardigheden.

Meer informatie? We staan u graag te woord!

Vul onderstaand formulier in. We nemen spoedig contact met u op.