Ook zorgaanbieders onderkennen het belang van werk als essentiële voorwaarde voor herstel. Zorgverzekeraars zijn in toenemende mate van mening dat toeleiding naar werk niet tot de behandeling kan worden gerekend en in het sociaal domein moet worden georganiseerd. Om aanbieders en deelnemers in dit proces te ondersteunen, werken wij steeds meer samen met zorgaanbieders.

Ook mensen met een chronische en intensieve zorgvraag hebben recht op passende dagbesteding en ontwikkelingsperspectief. Daarom biedt Werken Sterkt in afstemming met aanbieders trajecten voor deelnemers met een WLZ indicatie. Deze trajecten zijn uiteraard nauw afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van deelnemers. Ook vindt regelmatig evaluatie plaats met een betrokken begeleider vanuit de zorginstelling.

Meer informatie? We staan u graag te woord!

Vul onderstaand formulier in. We nemen spoedig contact met u op.