De dienstverlening van Werken Sterkt is erop gericht om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt op maat de begeleiding en ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Vanuit een breed dienstenpalet kunnen wij mensen uit alle doelgroepen helpen bij het realiseren van hun persoonlijke- en maatschappelijke doelen naar een goed (arbeids)perspectief.

ASDGO_nl_Participatie

Werkfit

Werk is de belangrijkste voorwaarde voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Werk is de belangrijkste voorwaarde voor volwaardig burgerschap. Werken Sterkt vecht dan ook voor werk voor iedereen: ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet red komen in aanmerking voor de dienstverlening van Werken Sterkt.

Arbeidsmatige dagbesteding, Individuele begeleiding, Vrij inzetbare voorzieningen, Chronische-en intensieve zorg

Werken Sterkt richt zich op interventies op alle leefdomeinen waar ontwikkeling gewenst is. Werken Sterkt biedt deelnemers met een WMO-indicatie de ondersteuning en begeleiding die door het Gemeente of wijkteam is geïndiceerd.

Recreatieve dagbesteding

Het doel van recreatieve dagbesteding is om kwetsbare inwoners te begeleiden bij het structureren van de dag en hier een zinvolle invulling aan te geven. Dagbesteding kan ook eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten.

Naar (betaald) werk

Door ons grote netwerk kunnen wij deelnemers, bij gebleken geschiktheid, bemiddelen naar banen in de (tuin)bouw, logistiek, dienstverlening, productie, middenstand etc.

Interne en externe ervaringsplekken

De interne werkplekken zijn divers van aard, denk aan industrieel werk, werk in de assemblage, schoonmaakwerk en verpakkingswerkzaamheden.

Nazorg

Na (proef)plaatsing op betaald werk bezoekt de jobcoach tweewekelijks de werkgever en deelnemer fysiek op de werkplek.

Workshops/(vaardigheids-)trainingen

Werken Sterkt verzorgt tijdens het traject ten behoeve van de ontwikkeling van de deelnemers verschillende workshops en (vaardigheids-)trainingen.

Taalvaardigheid

Het goed kunnen spreken van Nederlands is voor veel statushouders een barrière om uit te stromen naar betaald werk. Veel statushouders ervaren een drempel om Nederlands met collega’s te spreken, omdat zij zichzelf vaak onvoldoende verstaanbaar en begrijpbaar kunnen maken.