Re-integratie

Vaak kennen gedetineerden al een leven vol problemen voordat zij met Justitie in aanraking komen. Om de kans te verkleinen dat gedetineerden na hun vrijlating weer in oude fouten vervallen, faciliteert het Gevangeniswezen hen – samen met gemeenten en ketenpartners- bij een goede terugkeer naar de maatschappij.

 

Terugval voorkomen

Een goede re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers is een van de middelen in het streven recidive (terugvallen in criminaliteit) terug te dringen. Ongeveer 30.000 keer per jaar keren burgers na verblijf in detentie terug in de samenleving. Velen van hen hebben een of meer problemen die een risico vormen voor recidive. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van inkomen of onderdak, soms in combinatie met psychiatrische problemen of schulden. Het is belangrijk dat voor (ex-)gedetineerden, de basisvoorwaarden voor re-integratie bij ontslag uit detentie zijn gerealiseerd.