Voor organisaties

Het doel van dagbesteding is om kwetsbare inwoners te begeleiden bij het structureren van de dag en hier een zinvolle invulling aan te geven. Werken Sterkt sluit geen doelgroepen uit. Wij werken bijvoorbeeld met:

o Personen met een psychische en/of psychosociale problematiek

o Personen met een justitieel kader

o Personen in een sociaal isolement

o Personen die kampen met een verslavingsproblematiek

Dagbesteding kan eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten en/of de wachtlijstproblematiek verlichten.


Ook verwijzers onderkennen het belang van dagbesteding als essentiële voorwaarde voor herstel voor personen met een chronische en intensieve zorgvraag. Deze trajecten zijn uiteraard nauw afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van deelnemers. Ook vindt regelmatig evaluatie plaats met de betrokken professionals.

Activiteiten

Werken Sterkt biedt deelnemers een grote variëteit aan recreatieve- en arbeidsmatige activiteiten.

Recreatieve activiteiten zoals :


 • Koken
 • Muziek
 • Sport
 • Knutselen
 • Yoga
 • Intervisie

Workshops

Arbeidsmatige activiteiten zoals:


 • Administratieve werkzaamheden
 • Horeca
 • Groen
 • Productie
 • Demontage / Assemblage
 • klusser
 • Logistiek
 • Magazijn
 • Sorteren
 • Verkoop
 • Schoonmaak

Social media / ICT / audio en video

Kennismaking

Binnen twee dagen na aanmelding nemen wij contact met u en/of de deelnemer op voor een kennismakingsgesprek. Deelnemers kunnen direct bij Werken Sterkt aan de slag.


Met de deelnemer en eventueel in overleg met u wordt tijdens het eerste gesprek besproken welke resultaten hij/zij op ieder specifiek domein wil bereiken. Op basis van de afspraken wordt hier actief en doelgericht aan gewerkt.Ons doel is “zo snel mogelijk het niveau van begeleiding afschalen zodat deelnemer zelf regie voert over zijn eigen leven”.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan als interventie, in principe eenmalig, worden ingezet bij kwetsbare inwoners die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Doel is de situatie bij de deelnemer te normaliseren of te stabiliseren en als het mogelijk is een beroep op langdurige begeleiding of zorg te voorkomen. Individuele begeleiding kan ook worden ingezet als er snelle interventie nodig is, maar nog niet duidelijk is wat de precieze ondersteuning moet worden.

De deelnemer leert om structuur aan te brengen in het dagelijks leven, waardoor problemen verminderd kunnen worden. De uitkomst kan ook zijn dat alsnog een indicatie nodig is voor individuele begeleiding als maatwerkvoorziening of kan als nazorg worden ingezet.

Waar zijn wij actief:


 • Zoetermeer
 • Den Haag
 • Leidschendam-Voorburg
 • Wassenaar
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Bergschenhoek
 • Bleiswijk
 • Berkel & Roderijs

Mogelijkheden van financiering kunnen zijn:

 • WMO
 • PGB
 • UWV
 • Justitie
 • Gemeente